Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές υπηρεσίες

Διαθέτουμε μια σπουδαία ομάδα τεχνικών, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας οποτεδήποτε τους χρειαστείτε:

Ενδεικτικά οι ειδικότητες:

  • Ηλεκτρολόγοι
  • Υδραυλικοί
  • Τεχνίτες καυστήρων
  • Ελαιοχρωματιστές
  • Συνεργεία αποφράξεων και αντλήσεων
  • Οικοδόμοι
  • Τεχνικοί μονώσεων