Σήμανση Κτιρίων

Σήμανση Κτιρίων

Δημιουργία σήμανσης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του κάθε κτιρίου, με στόχο τη σωστή διαχείριση των εσωτερικών και των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων  και την ασφαλή κυκλοφορία των ενοίκων και των επισκεπτών σε αυτούς.

Η σήμανση αφορά:

  • Στον περιορισμό ή στην απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένους χώρους
  • Στον χαρακτηρισμό αποθηκευτικών ή άλλων χώρων
  • Στην ασφαλή είσοδο ή έξοδο σε περιπτώσεις κίνδυνου
  • Στην ασφαλή χρήση χώρων στάθμευσης
  • Στην ανάρτηση κανονισμών ασφαλείας (πχ. πυρασφάλεια, χρήση κήπου, κοινόχρηστων χώρων, ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.)

  • Στη δημιουργία πινάκων ανακοινώσεων
  • Στη δημιουργία επαγγελματικών πινακίδων και την ανάρτηση τους σε αντίστοιχα σημεία του κτιρίου με ομοιόμορφο, καλαίσθητο και λειτουργικό τρόπο
  • Στην ευδιάκριτη σήμανση των ορόφων
  • Στη δημιουργία φωτεινών ενδείξεων για τη χρήση τους σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος