Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια

Η εταιρία μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των απαιτούμενων για κάθε κτίριο, πυροσβεστήρων.

Όλοι οι πυροσβεστήρες και τα σχετικά υλικά φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις και πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.