Εκτίμηση Κτιρίων

Εκτίμηση Κτιρίου

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον έλεγχο και την καταγραφή των ζημιών και φθορών του κτιρίου και προτείνουμε τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα και διαχείρισή του.