Συνεργεία Καθαρισμού

Προσφορά καθαρισμοί κτιρίων

ΔΩΡΕΑΝ έκδοση κοινοχρήστων δύο μηνών σε έντυπη μορφή ή
ΔΩΡΕΑΝ έκδοση κοινοχρήστων τεσσάρων μηνών σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προσφορά ισχύει με κάθε έναρξη συνεργασίας για τον καθαρισμό της πολυκατοικίας σας από την MVBS.
Εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας για να γνωρίσετε την ποιότητα των υπηρεσιών μας

Η εταιρία μας MVBS IKE (Max Value Building Support) με μία σπουδαία ομάδα
συνεργατών μπορεί να εξυπηρετήσει τα κτίρια σε κάθε υπηρεσία που χρειάζονται
όπως:

  • Διαχείριση Πολυκατοικιών
  • Έκδοση Κοινοχρήστων
  • Καθαρισμός

  • Συντήρηση πυροσβεστήρων
  • Απολυμάνσεις
  • Τεχνικές εργασίες
  • Σήμανση κτιρίων

Είμαστε μια εταιρία με σύγχρονη οργάνωση και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
Διαθέτουμε εξειδικευμένους και επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες.
Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με αμεσότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό δίνοντας
υπεύθυνες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τ: 211 750 45 45 | E: info@mvbs.gr