Loading...

Η Εταιρεία

Η εταιρεία MVBS (Max Value Building support) παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης και εξυπηρέτησης κτιρίων, ως ο έμπιστος συνεργάτης – Διαχειριστής, που καλύπτουν μέρος ή και τη συνολική Διαχείριση του κτιρίου καθώς και τη Συντήρηση των εγκαταστάσεών του. Αφορούν δε, τόσο στην οικονομική διαχείριση, όσο και στην κάλυψη προβλημάτων τεχνικής φύσεως.

Στόχος είναι η  καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον τομέα Διαχείρισης και Συντήρησης Κτιρίων, για τους πελάτες της, ώστε να αποτελεί πάντα την πρώτη τους επιλογή.

Η επίτευξη του στόχου βασίζεται:

 • στη σύγχρονη οργάνωση και στο εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της, ώστε να εξυπηρετεί με διαφάνεια, αμεσότητα και επαγγελματισμό, δίνοντας υπεύθυνες λύσεις.
 • στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των τακτικών εργασιών, αλλά και όσων έχουν αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση
 • στην εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου, αλλά και των αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 • στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλότητα στις σχέσεις των ενοίκων-ιδιοκτητών.

Σύντομη περιγραφή των εργασιών

MVBS, Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων, Έκδοση κοινοχρήστων,

Διαχείριση Πολυκατοικίας

Οι υπηρεσίες που παρέχει ως ο έμπιστος συνεργάτης – Διαχειριστής είναι:

 • Εκτελεί με υπευθυνότητα όλες τις υποχρεώσεις του διαχειριστή κτιρίων πλαισιωμένος από μια ομάδα ικανών συνεργατών.
 • Επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κτίρια και ελέγχει τις απαιτούμενες εργασίες.
 • Εκδίδει τα κοινόχρηστα μηνιαίως , με σαφή ανάλυση δαπανών και ποσοστών συμμετοχής κάθε διαμερίσματος. Τα κοινόχρηστα παραδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει στους εισπράκτορες σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες οι οποίες ανακοινώνονται έγκαιρα, αλλά και μέσω τραπεζικής κατάθεσης, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποιούνται στους ενοίκους του κτιρίου.
 • Εξοφλεί τις υποχρεώσεις της πολυκατοικίας προς τρίτους (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, συντήρηση ανελκυστήρα, συνεργείο καθαρισμού κ.λπ.).
 • Τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα ταμειακά βιβλία της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ενοίκου, μέσω τη ηλεκτρονικής εφαρμογής που διαθέτουμε και στην οποία σας παρέχουμε την πρόσβαση με την έναρξη της συνεργασίας μας.
 • Φροντίζει να υλοποιεί τις ετήσιες, τακτικές εργασίες του κτιρίου, αλλά και μεριμνά για τη στοιχειώδη αισθητική των κοινόχρηστων χώρων.
 • Εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου και εκτελεί ως εντολοδόχος τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 • Με την τήρηση της ορθής διαδικασίας διαχείρισης, εξασφαλίζει την ομαλότητα στις σχέσεις των ενοίκων-ιδιοκτητών.
 • Με πολυετή εμπειρία αλλά και συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς, παρέχει νομική υποστήριξη, δίνοντας λύσεις σε θέματα που αφορούν σε οφειλές κοινοχρήστων, στην ερμηνεία άρθρων αλλά και σε παραβάσεις άρθρων του κανονισμού του κτιρίου κ.α.
Έκδοση Κοινοχρήστων

Έκδοση κοινοχρήστων

 • Το πρόγραμμα  υπολογισμού κοινοχρήστων δαπανών είναι σαφές και αναλυτικό, παρέχοντας σε κάθε ένοικο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δαπάνες του μήνα.
Συνεργεία Καθαρισμού

Συνεργείο Καθαρισμού

 • Στην καθαριότητα φροντίζουμε για το άψογο αποτέλεσμα με εξειδικευμένα συνεργεία, επαγγελματικό εξοπλισμό και φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά προϊόντα.

MVBS, Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων, Απολυμάσεις Κτιρίων

Συνεργείο Απολυμάνσεων

 • Οι απολυμάνσεις εκτελούνται από συνεργάτες που διαθέτουν την προβλεπόμενη επιστημονική κατάρτιση. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται, μετά το πέρας της εφαρμογής, υπογράφονται από τον αρμόδιο υγειονομικό επιστήμονα. Δίνεται λύση σε κάθε πρόβλημα είτε σχετίζεται με έντομα, είτε με τρωκτικά αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις (ψύλλοι, κοριοί κ.λπ.).

Πυροσβεστήρες

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

 • Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στον τομέα της ασφάλειας κτιρίων αναλαμβάνουν την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων των ορόφων και του λεβητοστασίου.  Εάν το κτίριο δε διαθέτει, με την έναρξη της συνεργασίας μας, σας παρέχουμε πυροσβεστήρες με σύμβαση χρησιδανείου.
Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές υπηρεσίες

 • Διαθέτουμε ένα μεγάλο δίκτυο τεχνικών συνεργατών μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας να εξυπηρετήσουν σε κάθε βλάβη, επισκευή, κατασκευή (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, αποφράξεις, συντηρήσεις καυστήρων κ.λπ.)

Εκτίμηση Κτιρίων

Εκτίμηση Κτιρίου

 • Αναλαμβάνει υπεύθυνα, με την έναρξη της συνεργασίας μας, να καταγράψει όλες τις ανάγκες του κτιρίου, ώστε συντονισμένα κατόπιν αξιολόγησης των προτεραιοτήτων, να αποφασιστούν σε Γενική Συνέλευση οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να εκτελεστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σήμανση Κτιρίων

Σήμανση Κτιρίων

 • Σήμανση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε κτιρίου, με στόχο τη σωστή διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών, και την ασφαλή κυκλοφορία των ενοίκων και των επισκεπτών σε αυτούς. Η σήμανση αφορά στον περιορισμό ή την απαγόρευση πρόσβασης,  τον χαρακτηρισμό αποθηκευτικών ή άλλων χώρων, την ασφαλή είσοδο ή έξοδο σε περιπτώσεις κίνδυνου, την σωστή χρήση χώρων στάθμευσης κτλ.

MVBS, Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων, Έκδοση κοινοχρήστων,

Διακόσμηση Κτιρίων

 • Η εταιρία αναλαμβάνει τον στολισμό κτιρίων σε περιόδους επίσημων εορτών (π.χ. Χριστούγεννα) ή άλλων εορταστικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη συλλογή και αποθήκευση των διακοσμητικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.